„МАУС ПРИНТ“ ООД стартира изпълнението на проект „Технологична модернизация в предприятието”

18 май 2023

Сподели

 

Проект Технологична модернизация в предприятието

 

Проект „Технологична модернизация в предприятието”

 

Проектът се изпълнява по Национален План за Възстановяване и Устойчивост, Приоритетна ос Интелигентна индустрия, процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ от крайния получател „МАУС ПРИНТ“ ООД.

 

От 10.04.2023 г. „МАУС ПРИНТ“ ООД започна изпълнението на проект „Технологична модернизация в предприятието“ по Договор за финансиране №BG-RRP-3.004-1745-C01 по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“.

 

Проектът ще се осъществи в гр. Ботевград с финансовата подкрепа на ЕС по линия на Next Generation-EU чрез Национален план за възстановяване и устойчивост.

 

Планираната продължителност е 12 месеца, а стойността на целия проект е в размер на 1 428 500,00 лв., от които 699 965,00 лв. безвъзмездно финансиране.

 

Целта на проекта е повишаване на ефективността на производствените процеси и намаляване на производствените разходи. Реализацията ѝ ще доведе до разширено, по-конкурентно и по-ефективно производство и подобряване на пазарните позиции на предприятието за постигане на конкурентни предимства. Общата цел на проекта ще бъде реализирана чрез изпълнение на две специфични цели:

 

  • цифровизацията на производствения процес;
  • разширяване на производствения капацитет.