Маус Принт се сертифицира по стандарта ISO 9001:2008

15 ноември 2017

Сподели

Маус Принт се сертифицира успешно съобразно изискванията на международния стандарт ISO 9001:2008.

 

Сертифициращият орган OHMI EuroCert удостовери, че разполагаме с разработена и внедрена система за управление на качеството с обхват:

Офсетов и дигитален печат

Довършителни операции

 

В следствие на проведения одит са събрани доказателства, че изискванията на стандарта EN ISO 9001:2008 са изпълнени.