Информационно съобщение – договор No - 13ИФ-02-8/07.12.2022

09 януари 2023

Сподели

ИАНМСП и НИФ

 

Информационно съобщение:

 

На 07.12.2022 год. беше подписан договор No - 13ИФ-02-8/07.12.2022 между ИАМСП и Маус-ПС ЕООД в партньорство с Маус Принт ООД за изпълнение на проект „Иновативни светещи фасадни щори тип „капандури“ за хотели и административни сгради – нова архитектурна реалност в градската среда“ по 13 сесия на НИФ.

 

Маус-ПС ЕООД е безспорен лидер в производството на външни светещи реклами и алуминиеви елементи за фасади на сгради. С цел да разшири портфолиото си с настоящият проект ще разработи продукт иновативни светещи фасадни щори тип „капандури“ за хотели и административни сгради. Подобен архитектурен елемент не съществува в световния мир и затова в последната фаза на проекта ще бъде изготвена документация и подадена заявка за патент. Продължителността на проекта ще е 18 месеца и ще бъде изпълнен заедно с партньор Маус Принт ООД. Проектът попада в тематична област „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ в т.1. културните и творческите индустрии (според дефиниция на ЕК: архитектура, дизайн).

Този тип щори е нов архитектурен фасаден елемент за сгради, който ще промени изцяло дизайна на градската среда. Ще се използват при съвременно строителство на хотели, офис и други обществени сгради. Модулът ще комбинира две функционалности. През тъмната част на деня щорите ще светят с постоянна или променлива светлина (според дизайна на сградата, желанието да се създаде празнична атмосфера или да се рекламира промоция), ще се създава съвременна градска атмосфера. При затворени щори (капандури) се създава допълнителна звуко и топлоизолация на сградата. Фасадният елемент ще бъде модулен, така че лесно да се адаптира за различни размери и форми на прозорците. Консумацията на електроенергия ще е минимална, предвижда се да се използват ЛЕД
осветителни елементи, вградени в конструкцията. При желание на архитекта и собственика биха могли да се свързват и с фотоволтаични системи.

Материалите, с които ще бъдат изработени щорите ще са с високи топлоизолационни характеристики. Ще се използват съвременни еднопосочно пропускливи стъкла, алуминиеви профили или други материали. Ще има възможност и за потенциално автоматично управление за отваряне и затваряне на щорите.

 

Маус-ПС ЕООД и Маус Принт ООД заедно разполагат с технологичен и кадрови капацитет, за да изпълнят настоящият проект.