Формати на хартии

16 ноември 2017

Сподели

В България се използва метрична система за размери (формати) на хартии, която е приета от Международната организация за стандарти (ISO).

Трите серии ISO формати са A, B и C.

Серия А се използва за печатни рекламни материали, бранд идентичност и офис документи.

Серия B се използва за вестници, книги, плакати

Серия С е за пощенски пликове

Най-често използвани в практиката от серия А са форматите:

А1 и А2 - плакати

А3 - диаграми, презентации

А4 - корпоративни формуляри, офисни документи, каталози, списания, листовки, дипляни със сгъване

А5 и А6 - книги, тефтери, календар-бележници, брошури, листовки, картички.

 

От схемата по-долу може да се ориентирате за конкретни параметри на хартията за серия А:

 

A SERIES PAPER