1991г. - стартира дейността си като част от търговска група "МАУС-ПС" ЕООД

2002г. - обособява книговезки цех. В началото е оборудван с машини за следпечатна обработка - нож, сгъвачка, автоматична щанца, малка колонаборна машина, шиеща машина за многостранични изделия (списания, каталози, брошури), ламинатор за топло ламиниране

2003г. - закупува първата си печатна четирицветна машина "Heidelberg SM72". С това се поставя началото на печатното звено в компанията

2004г. - МАУС ПРИНТ се обособява като самостоятелна търговска фирма, специализирана в печатна, полиграфическа и други дейности, свързани с предпечат и създаване на печатни продукти.

Фирмата се премества в по-голяма база - сградата на бившият мебелен завод "Москва", намиращ се в кв. "Военна рампа".

Разширява технологичното оборудване в книговезки цех - закупени са влагочно-шевна машина, биндер за термолепене, 2 размера прав полиграфически нож, още една сгъвачна машина, оборудвана за поставяне на метални спирали и лайсни

2005г. - закупува пълноформатна четирицветна печатна машина "Heidelberg SM102" и "Heidelberg GTO46" - подходяща за изработка на химизирани кочани и фактури, с възможност за номерация и перфорация

2007г. - разширява технологичносто си оборудване с половинформатна четирицветна машина "Heidelberg SM74"

2008г. - създава се ново звено към фирмата - отдел "Дигитален печат", оборудван с изцяло нови машини за пълен цикъл на производство на рекламни изделия за широкоформатен и плоскопечатен дигитален печат. Още със стартиране на дейността си, отделът е експортно ориентиран, като развива и разработва успешно и европейския пазар

2011г. - закупува 3бр. автоматични щанци тип "Цилиндър" и още една тип "Плоска"

Създава се нов отдел - "Хартиени торби", изцяло насочен към производство на луксозни хартиени торби

2013г. - разширява отдел "Дигитален печат" с машина за цифрово рязане, ламинатор за топло и студено ламиниране и течен ламинатор за винили

2014г. - закупува офсетова машина "SM Anicolor 52", отличаваща се с иновативна система за намастиляване, осигуряваща равномерно разпределение на цветовете и най-високо качество на печат

2015г. - оборудва се с машина за автоматично поставяне на двойнолепящи ленти върху хартиен носител.